You are here
Home > Wielkopolska > Osady ściekowe Czajka w Wielkopolsce – Dęborzyce, gmina Pniewy

Osady ściekowe Czajka w Wielkopolsce – Dęborzyce, gmina Pniewy

Dęborzyce, Pniewy - osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków Czajka

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.

Kto i gdzie wywozi osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków Czajka?

Co to są osady ściekowe?
Osady ściekowe są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Ustabilizowane komunalne osady ściekowe posiadają kod 19 08 05. Odpad ten
nie jest zaliczany do kategorii odpadów niebezpiecznych. Informujemy, że osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków „Czajka”, nie są stosowane w rolnictwie ani do uprawy roślin. Średnia dobowa ilość powstającego osadu ściekowego na Zakładzie „Czajka”, na podstawie danych z okresu 01.01.2019- 31.08.2019, wynosi 380 ton.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Mulik
ul. Leszka 29, 05-230 Kobyłka
Umowa nr 332/US/PW/PZP-DRZ-WRS/U/18
Umowa nr 333/US/PW/PZP-DRZ-WRS/U/18
Umowa nr 334/US/PW/PZP-DRZ-WRS/U/18

Sposób zagospodarowania: Przetwarzanie poprzez odzysk metoda R3
Szczegółowy opis sposobu zagospodarowania: Sucha fermentacja w pryzmach energetycznych z produkcją biogazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej; Kompostowanie w technologii pryzm otwartych mechanicznie przekładanych.

Miejsce zagospodarowania: Zakład Recyklingu Dęborzyce w m. Dęborzyce 11a,62-045 Pniewy

Dokument źródłowy: https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=2973

Procesy odzysku i recyklingu

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

Dodaj komentarz

Top