You are here
Home > Kontakt

logo-sprawdzoneCzasopismo sprawdzone.info

w dniu 18 maja 2009 roku zostało wpisane do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowe w Poznaniu pod numerem RPR 2495.

Czasopismo sprawdzone.info ukazuje się pod adresem internetowym: http://www.sprawdzone.info

Częstotliwość: tygodnik

Redaktor naczelny: Tomasz Koryl, +48 798 988 916,

Top